คอนกรีตหลังจากแข็งตัวแล้วจะเกิดการขยายตัวและหดตัวเนื่องมาจากความชื้นและอุณหภูมิ แต่โดยปกติแล้วคอนกรีตจะหดตัวซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุเริ่มต้น รอยแตกร้าวที่ไม่มีแบบแผนนอกจากทำให้ไม่สวยงามแล้วยังทำให้การบำรุงรักษาในภายหน้าเป็นไปได้ด้วยความยากอีกด้วย รอยแตกร้าวตามปกติส่วนใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของคอนกรีต รอยต่อก็คือรอยแตกที่ควบคุมให้เกิดขึ้นในบริเวณที่กำหนดซึ่งก็จะมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากกว่าและยังบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าด้วย  

การทำรอยต่อพื้นคอนกรีต Concrete floor joint หรือแบบเหล็กเทปูนรอยต่อพื้นคอนกรีต รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทำไว้เพื่อบังคับให้แผ่นคอนกรีตแตกร้าวตรงแนวที่กำหนดให้ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งการทำรอยต่อประเภทนี้จะใช้ในการป้องกันการแตกร้าวที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตที่เกิดขึ้น

รอยต่อทำกันอย่างไร

การทำรอยต่อจะต้องออกแบบอย่างถูกต้องและจะต้องก่อสร้างอย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยแตกร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

รอยต่อควรทำที่ระยะห่างทุกๆ 24-36 เท่า ของความหนาพื้น ตัวอย่างเช่น เทพื้นหนา 10 ซม. ระยะห่างในการทำรอยต่อควรทำทุก 3 เมตร แต่ในบางกรณีระยะห่างของรอยต่ออาจทำได้มากกว่านั้นแต่ไม่ควรเกิน 4.5 เมตร

แนะนำว่าควรทำแผ่นพื้นให้เป็นรูปทรงจัตุรัสจะดีที่สุด หากไม่สามารถทำได้ให้กำหนดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีอัตราส่วนด้านยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของด้านกว้าง และหลีกเลี่ยงการทำพื้นรูปทรงตัวแอว (L- shaped)

สำหรับในการทำรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ความลึกขั้นต่ำของรอยต่อไม่ควรน้อยกว่า ¼ ของความหนาของพื้น แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2.5 ซม. ส่วนระยะเวลาที่ทำนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ทำรอยต่อ

 

    

(concrete floor joint) Contraction/control joints are placed in concrete slabs to control random cracking (concrete floor joint)

  

(concrete floor joint)                                                                                (concrete floor joint)


  

                                                                                (concrete floor joint)                                                                                (concrete floor joint)

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. คุณศิริ์วัศ ธรรมรัตโนทัย (กรรมการผู้จัดการ)

2. คุณศศิพัชร์  ธรรมรัตโนทัย  (กรรมการผู้จัดการ)  โทร 099-6425163    sasipat@channakorn.co.th

3. คุณ ทรงชัย พลชุมแสง (วิศวกรประมาณการ) โทร 095-3695428 email : songchai.nui@gmail.com

4. คุณธีรพงศ์  สมทรัพย์  (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานสาขา3) โทร 085-9180628

 

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จํากัด สาขา ลาดหลุมแก้ว

36/24 หมู่ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

Tel: 02-159-0984-88

Fax: 02-159-0989

E-mail: contacts_cne3@channakorn.co.th

http://www.channakorn.co.th

http://www.concretefloorjoint.com/

 

Visitors: 4,830